Pigment för bläck

Färgen består huvudsakligen av ett bindemedel, ett pigment och ett hjälpmedel, och pigmentet bestämmer färgens färg, färgstyrka, färg och lösningsmedelsbeständighet, ljusbeständighet och värmebeständighet.